کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

FCA(Jr)  ENTRY TEST RESULT 24/02/2020

Class 1

Class 2

Class 3

OA

OB –

Zero’s

کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

FCA(Sr)  ENTRY TEST RESULT 02/03/2020

Class 4th 

Class 5 

Class 6th

Class 7th

Class 8-converted

 

کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

FYA  ENTRY TEST RESULT 02/03/2020

Class – 0 A

Class 0B

Class I

Class II

Class III

Play Group

کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

FYA  ENTRY TEST RESULT 02/03/2020

Class 4

Class 5

Class 6

Class 7

Class 8

 

کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

FSA(School)  ENTRY TEST RESULT 24/02/2020

0A-

OB –

Play Group

Class 1

Class 2

Class 3

کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

FSA(School)  ENTRY TEST RESULT 02/03/2020

4-converted

5-converted

6-converted

7-converted 

8-converted

کامیاب بچوں کو بہت بہت مبارک

Entry Test Result 05/03/2017
Note: Qualified Students may collect their admission Form on 07/03/2017 and formalities to be completed before 20/03/2017.

Entry Test Result 26/02/2017
Note: Qualified Students may collect their admission Form on 28/02/2017.